عطر شرلوک هلمز

درباره عطر شرلوک هلمز بیشتر بخوانید: و این یک حقیقت آشکار است که تنها و تنها یک شخصیت است که همیشه دوست داشتم و دارم به جایش بودم؛ که آن هم وجود خارجی نداشته و ندارد. شاید همین موضوع تخیلی بودنش، تسلی خاطر من باشد اما در هر حال Sherlock Holmes آن کسیست که در من غلیان و جوشش طراحی و ساخت رایحه ای تازه و خاص را به پا کرد. چه روزهایی که تبدیل به ماه و در نهایت تبدیل به سالی شد تا این پروژه بزرگ و چالش برانگیز در نهایت با وسواس و مشقت های فراوان به نتیجه برسد و عطری را که خود می توانم بر قامت این کاراکتر بی همتا تصور کنم، به سرانجام برسد.

Sherlock Holmes

معمای جذابیت

به هوش باشید! هیچ کار راحتی نبوده است هیچ گاه؛ طراحی عطری که بتوان با آن دیوانه ای عاقل و محبوبی مطرود را به نمایش گذارد. جایی که باید تناقض ها را به هم رساند و تضادها را در کنار هم چید. او معمولا زود از اغلب اطرافیانش کسل و خسته می شود، هر کسی و چیزی نگاهش را جلب نمی کند و تنها معدودی که او را درست و دقیق می شناسند، درکش می کنند و از پس نگاه معمولاً سرد و تندی های زبانش دلگیر نمی شوند و حتی به او وفادار می مانند.

او اگر فکری شود، به پیپ یا آرشه ویولن خود پناه می برد و اگر خوشحال و هیجان زده شود باز به همان افیون های کشیدنی دست می اندازد. اگر با چالشی رو به رو نشود افسرده و دلزده می شود و از طرفی هر چالشی او را به خود جذب نمی کند. نگاهش نافذ است و حرکاتش تند و سریع. و همه تبحر آن در استنتاج هایش از مشاهدات عادی و روزمره سرچشمه می گیرد و دیگر هیچ.

واقعا از عطر Sherlock Holmes چه می توان گفت؟ چگونه می توان و باید آن را توصیف کرد؟ ممکن است عده ای این عطر را شاهکار من بخوانند و حتی برخی آن را بدترین عطری که تا به حال بوییده اند توصیف کنند. در هر دو حالت فرقی نمی کند، این خلاصه من از شرلوک هلمز است و یادمان باشد او هرگز برای خوشایند دیگران خود را تغییر نداد…

علی حبیبی عطرساز

برخی از رایحه ها: این درست آن معماییست که باید بویید و حل کرد!

توصیف کلی عطر: این عطر اوست..

عطر شرلوک هلمز